Heto ang mga sample activities na pwede ninyong gawin upang patuloy na may Laban ng Sarili ang inyong anak!

  • Allow the child to groom him/herself (bathing to clothing).

Share it