Heto ang mga sample activities na pwede ninyong gawin upang patuloy na may Laban ng Katawan ang inyong anak!

  • Start to teach the child sewing, crocheting or weaving. Allow toys with mechanical devices.

Share it