Heto ang mga sample activities na pwede ninyong gawin upang patuloy na may Laban ng Katawan ang inyong anak!

  • Build more complex puzzles, play board games, play pick-up sticks.

Share it