Heto ang mga sample activities na pwede ninyong gawin upang patuloy na may Laban ng Kalooban ang inyong anak!

  • Regular pretend play. Encourage children to make stories, and to act out these stories. (Ex. Play restaurant and customer, play tea party for princesses)

Share it