Heto ang mga sample activities na pwede ninyong gawin upang makatulong sa Laban ng Sarili ng inyong anak!

  • Identify body parts during bath time.
  • Provide safety equipment and child-sized bathing tools.
  • Assist them in making routines during bathing, and repeat these routines.

Share it